Meest gestelde vragen

MEEST GESTELDE VRAGEN

Algemene vragen

Gebruik hiervoor de Centurion accuzoeker op onze homepage. Voor een deskundig advies kun je ook altijd terecht bij een Centurion Dealer in de buurt of neem rechtstreeks contact op met onze fabriek in Roermond.

Naast de verkrijgbaarheid bij verschillende Centurion dealers, verspreid door het hele land, kun je onze accu’s ook snel en gemakkelijk online op onze website kopen. Bekijk daarvoor ons productassortiment, shop en betaal veilig online.

Ja, het afhalen van accu’s bij ons op locatie is ook mogelijk. Je kunt dan ter plekke betalen. LET OP: Enkel pinnen. Het is raadzaam van tevoren je bestelling en bezoek telefonisch door te geven om de wachttijd te minimaliseren.

Technische vragen

Een accu is min of meer een chemische fabriek waarbij tussen de componenten, tijdens de lading en ontlading, elektronen overgedragen worden. De elektronen vormen de stroom waarmee een auto kan starten of een lamp kan branden. De loodaccu bestaat uit de chemische componenten Looddioxide (positieve elektrode), Lood (negatieve elektrode) en verdund zwavelzuur (elektrolyt) en de combinatie van de 3 componenten (de cel) levert 2 Volt. Bij het ontladen draagt elk loodatoom van de negatieve elektrode 2 elektronen over aan een loodatoom van de positieve elektrode onder vorming van loodsulfaat.

Zie voor meer informatie: kennisbank – accu, elektrochemie

Er zijn een aantal redenen waarom een loodaccu gebruikt wordt:

 1. Een loodaccu is veel goedkoper dan een vergelijkbare nikkel-cadmiumaccu. Een vergelijkbare nikkel-cadmiumaccu kan makkelijk het achtvoudige kosten van een loodaccu.
 2. Een nikkel-cadmiumaccu heeft de langste levensduur in ontladen toestand en is niet bestand tegen overladen. Dit betekent dat een nikkel-cadmiumaccu voor starttoepassing niet geschikt is omdat een startaccu ALTIJD geladen dient te zijn. Doordat de accu niet tegen overladen kan is een geavanceerd (=duur) laadstroom-reguleringssysteem noodzakelijk. Een loodaccu daarentegen is zeer goed bestand tegen overladen en heeft een lange levensduur.
 3. Tegenwoordig een zeer belangrijk item, recycling. Een loodaccu is relatief eenvoudig te verwerken tot opnieuw, voor accu’s, te gebruiken lood. Daarnaast wordt nikkel-cadmium op termijn verboden voor consumenten.

Zie voor meer informatie: kennisbank – accu, startaccu

Een startaccu mag slechts voor een klein deel ontladen worden. In een personenauto zijn relatief weinig stroomverbruikers aanwezig en deze worden meestal alleen ingeschakeld als de motor loopt. De accu blijft in principe altijd geladen. In een vrachtwagen zijn veel meer stroomverbruikers aanwezig die ook gebruikt worden als de vrachtwagen niet loopt zoals een laadklep of de standverwarming, telefoon, koffiezetapparaat, magnetron, lampen, televisie e.d., met name in het internationale transport.

Dit alles is noodzakelijk om het voor een chauffeur leefbaar te houden maar doen een aanslag op de accu’s doordat deze zeer diep ontladen worden. Hoever de accu’s ontladen worden is relatief eenvoudig te bepalen: noteer van elke stroomverbruiker het vermogen (Watt) en deel deze waarde door 24 Volt. Dit geeft de opgenomen stroom. Vermenigvuldig dit met het aantal uren dat de verbruiker aan staat en tel de waarden bij elkaar op. Vergelijk dit getal met de capaciteit van de op de truck aanwezige accu’s en de maximale stroom die de dynamo kan leveren. Het plaatsen van semi-tractie accu’s en een spanningsbegrenzer heeft een positieve invloed op de levensduur.

Zie voor meer informatie: kennisbank – cycleren, levensduur, startaccu

De versleten loodaccu’s worden door Centurion verzameld en naar een verwerker gebracht. Een ingenieus hoogovenproces maakt het mogelijk dat de aanwezige verbindingen in de versleten accu’s (lood, looddioxide) weer om te zetten zijn in zogenaamd secundair (gerecycleerd) lood dat vervolgens teruggekocht wordt. Wereldwijd wordt het aanbod secundair lood steeds groter wat betekent dat er meer en meer accu’s gerecycleerd worden. Naast de positieve invloed hiervan op het milieu heeft het ook een positieve invloed op de prijs van de accu; het aanbod van lood is stabieler en minder afhankelijk van de output van de mijnen (primair lood).

Zie voor meer informatie: kennisbank – lood, legering

Nee, niet zolang een loodaccu niet opengebarsten is of gedumpt wordt in het milieu en ingeleverd wordt bij Centurion Battery bij de aanschaf van een nieuwe accu. De accu’s worden verzameld en gerecycleerd tot nieuw (secundair) lood dat weer in het productieproces te gebruiken is. Een bijkomend voordeel hiervan is dat minder looderts uit de milieu belastende mijnbouw noodzakelijk is. In Nederland worden bijna 99% van alle accu’s door de gebruikers bij de inzamelpunten ter verwerking aangeboden.

Zie voor meer informatie: kennisbank – lood, legering

De capaciteit van een loodaccu wordt bepaald door de aanwezige hoeveelheid actieve massa (en elektrolyt) in de accu. Hoe meer actieve massa, hoe hoger de prestaties. Dit is te bereiken door dikkere platen met meer massa te gebruiken of het aantal platen te vergroten. Voorbeeld: De 555.059.042 heeft een capaciteit van 55 Ah en een startstroom van 420 A (EN). Dit wordt bereikt met 5 positieve platen per cel van elk 11 Ah en 6 negatieve platen. De 562.019.048 moet 62 Ah capaciteit leveren (en een hogere koudstartstroom) met dezelfde buitenafmetingen. Deze hogere capaciteit wordt bereikt door een extra positieve plaat van 11 Ah toe te voegen (6 positieve en 6 negatieve platen). De capaciteit neemt daardoor meer toe dan gevraagd (6 x 11Ah = 66Ah) maar voor het bereiken van 60 Ampere meer koudstart is de volledige capaciteit van de extra plaat nodig.

Zie voor meer informatie: kennisbank – accu, capaciteit

Het antwoord op deze vraag is het vermogen dat door de accu’s geleverd kan worden voor het starten van de vrachtwagen. Een vrachtwagen heeft een veel zwaardere motor dan een personenwagen en derhalve ook een veel zwaardere startmotor. Heeft de startmotor een vermogen van 13 kW dan betekent dit dat als het systeem 12 volt is dat de accu 13000 / 12 = 1080 A zou moeten leveren. Dit is niet alleen voor de accu een zeer hoge stroom maar ook voor de bekabeling. In een 24 volt systeem is de stroom de helft: 13000 / 24 = 540 A. Dit betekent dat met een eenvoudigere c.q. goedkopere bekabeling volstaan kan worden.

Zie voor meer informatie: kennisbank – serieschakeling

Over het opslaan van een accu doen zeer veel fabeltjes de ronde, bijvoorbeeld:

FOUT! ontlaad de accu langzaam met een lampje en laad deze vervolgens weer op voor opslag,
FOUT! ontlaad de accu en gooi deze leeg, vul hem vervolgens met gedestilleerd water,
FOUT! laad de accu en gooi deze leeg, vul deze vervolgens met gedestilleerd water,
FOUT! houd de accu altijd aan de lader.

Een accu ontladen met een lampje totdat deze het niet meer doet betekent dat de accu volkomen leeg is, dit is zeer slecht voor de accu. Ontladen en vullen met water is in feite de accu dwingen tot sulfateren. Laden en vullen met water is feitelijk onmogelijk omdat als de accu gekiept wordt (iets wat zeer slecht is voor het milieu!) 50% van het zuur achterblijft in de platen en de separatie. Met een goed afgeregelde druppellader kan een accu zonder problemen aangesloten blijven. Een accu constant aan een ongeregelde lader houden leidt echter tot overmatige corrosie van de positieve platen en waterverbruik. De juiste procedure voor opslag is:

 • koppel de accu los van het systeem (eerst de min-pool) zodat lekstromen de accu niet kunnen ontladen,
 • vul het elektroyt indien noodzakelijk tot aan de MIN streep aan met gedestilleerd water, nooit met zuur,
 • zet de accu aan de lader en laat deze zolang laden totdat voor tenminste 2 uur de spanning en het soortelijk gewicht van het elektrolyt niet meer verandert (s.g. 1,28),
 • vul het niveau aan tot aan de MAX streep of tot op de indicator,
 • maak het deksel en de polen goed schoon zodat er geen lekstromen kunnen lopen over het deksel die de accu ontladen,
 • zet de accu koel en droog weg,
 • controleer elke 3 maanden het soortelijk gewicht van het elektrolyt. Is deze 1,24 of lager, laad de accu dan bij.

Indien deze regels in acht genomen worden kan de accu vele jaren meegaan.

Zie voor meer informatie: kennisbank – overladenstratificatiesulfaterenvereffening

Behalve dat een recreatie-accu er vaak anders uitziet, zoals de Robustak serie van Centurion, zijn ook de gebruikte materialen anders. Omdat vooral de capaciteit van belang is, in tegenstelling tot een startaccu, heeft een recreatieaccu de inbouw van een semi tractie accu waardoor deze beter bestand is tegen diep ontladen (max 50%). Indien mogelijk zijn deze accu’s als een heavy duty type uitgevoerd.

Zie voor meer informatie: kennisbank – capaciteit, cycleren, heavy duty, levensduur, sulfateren

Doordat de accu’s steeds minder water verbruiken is ook de hoeveelheid onderhoud steeds minder geworden. Desalniettemin kan een beetje onderhoud het leven van de accu sterk verlengen:

 1. Controleer de hoeveelheid elektrolyt in de accu. Is deze onder de op de bak aangegeven MIN streep, of onder de in het vulgat aanwezige indicator, vul de accu dan bij met gedestilleerd water.
 2. Controleer het soortelijk gewicht van het elektrolyt met een zuurweger; is het soortelijk gewicht lager dan 1,22, laad de accu dan bij tot 1,28, verwijder de “bloemkolen” van de polen en reinig de klemmen aan de binnenzijde.
 3. Houd het deksel van de accu schoon en droog en vet de polen (voordat de klemmen aangesloten worden) in met zuurvrije vaseline.

Zie voor meer informatie: kennisbank – waterverbruik, elektrolyt, gedemineraliseerd water, zuurweger

De problemen kunnen twee oorzaken hebben:

 1. de carrosserie is geleverd met alleen startaccu’s die ook de stroom moeten leveren aan de laadklep bij een uitgeschakelde motor,
 2. de carrosserie is geleverd met een aparte set semi tractie accu’s maar er is geen diodeblok of scheidingsrelais aanwezig of deze is niet juist aangesloten.

Startaccu’s zijn, zoals de naam al zegt, speciaal ontwikkeld om een voertuig te starten. Ze zijn echter niet geschikt voor diep ontladen. Indien van een laadklep gebruik gemaakt wordt bij stilstaande motor en daarnaast ook nog tussen veel korte ritjes, dan kan de dynamo de van de accu’s afgenomen stroom niet meer bijladen: de accu’s gaan steeds dieper cycleren en gaan kapot. Een remedie hiervoor is het plaatsen van een set semi tractie accu’s speciaal voor de laadklep, in combinatie met een diodeblok en/of scheidingsrelais. De semi traktie accu’s zijn wel bestand tegen diep ontladen en het diodeblok, mits op alle punten correct aangesloten, zorgt ervoor dat er nooit stroom van de startaccu’s naar de laadklepaccu’s kan gaan lopen waardoor de startaccu’s leeg raken. Het starten van de wagen blijft de primaire taak.

Zie voor meer informatie: kennisbank – cycleren, capaciteit, heavy duty, levensduur, sulfateren

Een zuurweger is een apparaatje waarmee het soortelijk gewicht van het elektrolyt vastgesteld kan worden. Het elektrolyt is een verdunde oplossing van zwavelzuur in water. Van een volledig geladen accu is het soortelijk gewicht (dichtheid) van het zuur 1,28 kg/l. Wanneer de accu ontladen wordt, worden sulfaationen uit het elektrolyt onttrokken waardoor de dichtheid afneemt tot 1,12 kg/l. De accu is leeg. De zuurweger is een buis met een ballonnetje waarmee het elektrolyt opgezogen kan worden. In de buis zit een drijver met een schaalverdeling van 1,08 (bovenaan) tot 1,30 (onderaan). In een geladen accu is, doordat de dichtheid van het zuur hoog is, het drijfvermogen ook hoog. Op de vloeistofspiegel ligt het streepje 1,28. Bij een ontladen accu is het drijfvermogen veel lager en geeft de drijver de actuele waarde weer.

TIP: wacht na het laden van een accu ongeveer 2 uur voordat het zuur gewogen wordt. Het bij het laden vrijkomende gas is dan uit het elektrolyt verdwenen. De meting wordt hierdoor nauwkeuriger.

Zie voor meer informatie: kennisbank – accu, elektrolyt, zuurweger

Een “natte” accu kan in principe met elke acculader geladen worden. Er dient echter met drie punten rekening gehouden te worden:

 • Stem de lader op de te laden accu’s af. Neem een lader waarvan de maximale stroom nooit meer is dan 20% van de capaciteit. Nemen we als voorbeeld een Centurion Robustak 75, dit is een 75Ah accu. De maximale laadstroom is dan 14A. Een juiste keuze ligt tussen de 10 en 20% in. In dit geval is 10A een goede keuze.
 • Gun de accu de tijd om volledig te laden. De meeste “goedkope” laders hebben een zogenaamde W-karakteristiek wat betekent dat de stroom afneemt als de spanning stijgt. Uitgaande van de hierboven genoemde Robustak 75, als deze 50% ontladen is dient er 35 Ah bijgeladen te worden. Met een constante laadstroom van bijvoorbeeld 7A zou dit 5 uur in beslag nemen. Dit is echter niet zo! Bepaal de laadtijd experimenteel door geregeld het soortelijk gewicht van het zuur te meten.
 • De “natte” accu’s hebben een centrale gasafvoer of stoppen met een ontluchting. Gedurende het laden hoeven de stoppen niet verwijderd te worden.

PAS OP: BIJ HET LADEN WORDT HET ZEER EXPLOSIEVE KNALGAS GEVORMD. SLUIT ALTIJD EERST DE KLEMMEN AAN OP DE ACCU EN DOE DAN PAS DE STEKKER IN HET STOPCONTACT. VENTILEER DE RUIMTE GOED. ROOK NIET EN GEEN OPEN VUUR. TREK NA HET LADEN DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT EN LAAT DE ACCU 2 UUR STAAN. VERWIJDER DAN DE KLEMMEN VAN DE LADER.

Zie voor meer informatie: kennisbank – accu, elektrolyt, laadkarakteristiek, zuurweger

 1. Een accu bevat lood en zwavelzuur. Lood is slecht voor de gezondheid. Was, na het werken met een accu, altijd goed de handen.
 2. Zwavelzuur is een bijtend product. Indien dit op de handen terechtkomt gaat dit prikkelen. Spoel de handen grondig af met water. Kijk zeer goed uit met katoenen kleding: een druppel zwavelzuur op katoen heeft direct een gat tot gevolg, al wordt deze pas na de eerste keer wassen zichtbaar.
 3. Verwijder bij het demonteren van de accu altijd eerst de klem aan de negatieve pool. Deze is gekoppeld aan het chassis. Als eerst de positieve klem losgedraaid wordt en de sleutel raakt het metaal van het chassis dan is een kortsluiting het resultaat.
 4. Sluit van een acculader eerst de klemmen aan op de accu en steek dan pas de stekker in het stopcontact om vonkvorming te voorkomen.
 5. Bij het laden wordt het zeer explosieve knalgas gevormd:
  – niet roken en geen open vuur
  – alleen laden in een goed geventileerde ruimte
  – trek na het laden eerst de stekker uit het stopcontact, laat de accu 2 uur staan voordat de klemmen verwijderd worden, de gassen kunnen weg.

De accu is weer klaar voor gebruik. Zie voor meer informatie met betrekking tot veiligheid de Material Safety Data Sheets.

Deze vraag kan het beste beantwoord worden aan de hand van een voorbeeld:

Stel, een auto heeft een benzinetank met een inhoud van 60 liter. Bij 50 km/h is het verbruik 1:20. De auto kan 60 x 20 = 1200 km rijden op een tank. Rijdt de auto echter 150 km/h met een verbruik van 1:10, dan is de actieradius nog maar 600 km.

Hetzelfde geldt voor een accu: De semi-tractie accu van Centurion, de 96803, heeft een 20-urige capaciteit van 230 Ah en een 5-urige capaciteit van 180 Ah. Nemen we nu de 96803 als benzinetank en we rijden met een snelheid van 36A, dan kunnen we 5 uur rijden en is onze actieradius 180Ah. Met een snelheid van 11,5 A rijden we 20 uur en is de actieradius 230 Ah. Net als bij de auto is dit het gevolg van een toename van de weerstand, maar dan van de reactie tussen de accuplaten en zwavelzuur. Bij zeer hoge stromen zoals startstromen wordt dit zeer goed duidelijk. Zo kan bijvoorbeeld een 54459 (44Ah) geen 12 minuten starten bij -18°C (0,2 uur x 210A = 42Ah) maar ongeveer 3 minuten (10,5Ah).

Zie voor meer informatie: kennisbank – peukert constante

De reguliere accu’s van Centurion Battery worden uitgeleverd met een soortelijk gewicht van 1,280 kg/l. Met deze zuursterkte is de accu volledig geladen. Omdat elektrolyt tijdens de ontlading “verbruikt” wordt, kan d.m.v. een meting van de zuurdichtheid, de laadtoestand van de accu worden bepaald met een zuurweger (hydrometer).

Wanneer de accu volledig ontladen is hangt af van de hoeveelheid elektrolyt in relatie tot de hoeveelheid positief en negatief actief materiaal. Een richtwaarde is echter 1,08 kg/l (LET OP: Dit is 100% ontlading en is verantwoordelijk voor sulfateren of vervroegde uitval). Een bijkomstigheid is dat ook de accuspanning van een losgekoppelde accu een maat is voor de laadtoestand:

VACCU = 6 X (S.G. + 0,84)

Bij een gemeten klemspanning kan hiermee het soortelijk gewicht berekend worden en daarmee de laadtoestand, zie de figuur hieronder (LET OP: Dit is slechts een richtlijn en geldt voor nieuwe accu’s onder ideale omstandigheden).

Zie voor meer informatie: kennisbank – actief materiaal, soortelijk gewichtzuurweger

Een magic eye is in feite een mini zuurweger. In de vloeistof hangt een groen balletje dat gaat drijven bij een soortelijk gewicht van het elektrolyt > 1,25 kg/l gaat drijven. Een omkasting geleidt het balletje tot onder een transparant kunststof staafje: wanneer van buitenaf op het magic eye gekeken wordt schijnt deze groen. De accu is geladen. Is het magic eye zwart dan drijft het balletje niet en moet de accu geladen worden. Is het magic eye transparant dan raakt het balletje de vloeistof niet en MOET de accu bijgevuld worden met demi water. Heeft de accu geen reguliere vuldoppen (Ca/Ca “gesloten accu”) dan dient de accu vervangen te worden.

Zie voor meer informatie: kennisbank – demiwater, gesloten accu, zuurweger

Een caravan mover is een systeem waarmee elektrisch een caravan verplaatst c.q. geplaatst kan worden. 2 elektrisch aangedreven rollen worden op de banden neergelaten en m.b.v. een afstandsbediening wordt de mover bediend. Voor een caravan tot 1800 kg verbruikt een dergelijk systeem 30 tot 120 A, de eerste is de stroom die door het systeem opgenomen wordt bij manoeuvreren op een vlakke ondergrond en de laatste is de aanloopstroom. De gemiddelde stroom zal hier ergens tussen liggen. Gaan we uit van een gemiddelde stroom van 90 Ampère (zand/gras) en 15 minuten moven (inclusief levellen) dan is het verbruik: 90A x 0,25 uur = 22,5 Ah. Met een dergelijk verbruik wordt een semi-tractie accu ten zeerste aanbevolen. Centurion Battery heeft hiervoor de Robustak types. Extra capaciteit met dezelfde afmetingen.

Een veelvoorkomend probleem met moverbatterijen is dat deze stelselmatig overladen worden, meestal als gevolg van een continue druppellading: controleer de ladingstoestand van de accu bijvoorbeeld een maand na stalling. Is de zuursterkte 1,28 kg/l of meer, schakel de lader dan uit en koppel de accu af. Eventueel na 3 maanden weer aansluiten voor een aantal weken.

Zie voor meer informatie: kennisbank – overladen. Kijk ook op de downloadpagina voor handige tips t.a.v. opslag en ingebruikname.

De batterij in een dergelijk systeem, bestaat meestal uit meerdere accu’s als het gaat om een camper of boot. Onderzoek in eerste instantie het elektrisch systeem:

 • betreft het een 12 Volt of 24 Volt systeem
 • bestaat het systeen uit aparte start- en accessoireaccu’s
 • is er een diodeblok en/of scheidingsrelais toegepast
 • is het boordnet volledig gescheiden van het startcircuit door een eigen dynamo of generator.

Zo hoort een 24V systeem met aparte start- en boordaccu’s, die geladen worden door de dynamo op de motor, te bestaan uit minimaal 4 accu’s (2x 12V startaccu’s in serie en 2x 12V semi tractieaccu’s in serie en deze beide sets parallel geschakeld en van elkaar gescheiden middels een diodeblok én scheidingsrelais). Welk type startbatterijen nodig is valt af te leiden uit de specificaties van de startmotor:

STARTSTROOM (EN) = (VERMOGEN STARTMOTOR/ NOMINALE SPANNING) X 3 X 1,66

Een voorbeeld: 5000W / 24V x 3 x 1,66 = 1037A. Een goede keuze hiervoor is een set van 2x 670.043.100.

Voor wat betreft de dimensionering van de boordaccu’s is het een ander verhaal. In dit geval is het meer een kwestie van schatten, optellen en delen:

 • maak een lijst met de verschillende gebruikers aan boord (lampen, radio, televisie, kooktoestel, koffiezetter etc.)
 • noteer van elke gebruiker het vermogen
 • maak een schatting van de gebruiksduur van elke gebruiker tot de volgende lading
 • deel het vermogen per gebruiker door de nominale spanning en vermenigvuldig met de gebruiksduur (in uren)
 • tel de serie met Ampère-uren bij elkaar op
 • vermenigvuldig het aantal Ampère-uren met 2: het resultaat is de benodigde accucapaciteit (50% ontlaaddiepte).
 • is de benodigde capaciteit groter dan de grootste accu; ga dan pas over op een parallelschakeling.

Zie voor meer informatie: kennisbank – parallelschakeling, diodeblok, scheidingsrelais

Een accu is onderhevig aan slijtage. Hoe dieper een ontlading is, hoe groter de stress die, met name, op het positief actief materiaal uitgeoefend wordt. Een toename in de stress betekent een afname van de levensduur. Elk type batterij heeft zo zijn eigen optimale ontlaaddiepte. Voor startaccu’s is dit 20%, voor semi-tractie 50% en voor voltractie zelfs 80%. Kijken we in dit geval naar de semi-tractie (recreatie) batterij dan is het monitoren van de accuspanning tijdens het ontladen het meest voor de hand liggend: het blijkt dat bij ontlaadstromen in de range C5 – C20 (ontlaadstroom 20% tot 5% van de nominale C5 en C20 capaciteit) de 50% toestand bereikt wordt bij een spanning van 12,05V. Ter bescherming van de batterij en het hebben van een “noodcapaciteit” dient bij deze spanning de ontlading te worden gestopt.

Overige vragen

Heb je een andere vraag en staat deze er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan je graag te woord!

» Contact opnemen