Accu storingen

ACCU STORINGEN

Problemen en accu storingen bij loodzwavelzuuraccu’s kunnen leiden tot storingen. Deze worden vaak veroorzaakt door een van de volgenden:

  • Productiefouten
  • Gebruiksfouten
  • Misbruik

Productiefouten

Meestal komen productiefouten snel na voren wanneer men een accu begint te gebruiken. Deze hebben namelijk direct een invloed op de elektrische prestaties van de accu. De meest voorkomende productiefouten zijn als volgt:

Productiefout Uitleg
Celsluiting De positieve en negatieve platen in een cel maken contact met elkaar door bijvoorbeeld een beschadigde separatie.
Plak of spatlas (los contact) De verbinding tussen de cellen in de accu is onderbroken doordat de celverbinders geen contact met elkaar maken.
Inbouwfout In de accu is één cel verkeerd om ingebouwd waardoor deze van een andere cel de spanning “opheft”. Met 1 inbouwfout is de accuspanning nooit hoger dan 8,5V.
Lekke bak / deksel verbinding Waardoor het zuur in 2 naast elkaar liggende cellen met elkaar kan “communiceren” en zodoende een sluiting ontstaat.

Gebruiksfouten

Een accu is een product onderhevig aan slijtage. Hierdoor nemen de accuprestaties in de loop der tijd langzaam af. Iedere keer dat een accu weer wordt opgeladen na een ontlaadcyclus, wordt de structuur van voornamelijk de positieve massa minder hecht. Hoe lang een accu precies mee gaat is sterk afhankelijk van de toepassingen en kenmerken van ieder specifiek voertuig waar de accu in wordt geplaatst. De belangrijkste storingen die door het gebruik van een accu ontstaan zijn:

Gebruiksfout Uitleg
Totale en plotselinge uitval van de accu door corrosie Om een accu volledig geladen te krijgen is een overspanning nodig die hoger is dan de nominale spanning (12 Volt) van de accu. Deze lichte overspanning zorgt ervoor dat de roosters van de positieve platen “meegeladen” worden tot looddioxide, het positief actief materiaal. Doordat de structuur van dit materiaal zwakker is dan de oorspronkelijke roosters zullen deze op een gegeven moment breken: de accu is “dood”.
Celsluiting veroorzaakt door massauitval Deeltjes positieve actieve massa die door cyclisch gebruik van de positieve platen afkomen kunnen zich vastzetten op de negatieve platen en tijdens laden tot een zeer wollige loodstructuur getransformeerd worden. Wanneer deze groeit en deze op een gegeven moment een positieve plaat raakt ontstaan een celsluiting.

Misbruik

Wanneer een accu uitvalt binnen een tijdsbestek van 1 – 2 jaar, komt dit meestal door een storing aan de accu veroorzaakt door misbruik. Zoals eerder vermeldt. Is een accu gevoelig voor slijtage. Een accu kan niet alleen tijdens het gebruik worden misbruikt, maar ook wanneer een accu nog onaangetast of gebruik op de plank staat.