Serieschakeling

SERIESCHAKELING

Bij een serieschakeling wordt de pluspool van de ene accu, gekoppeld aan de minpool van de andere. Dit in tegenstelling tot een parallelschakeling. Hierbij worden de polen van gelijke polariteit met elkaar verbonden. Het resultaat hiervan is een batterij waarvan de capaciteit gelijk is aan die van de gebruikte accu’s. (NB: als accu’s van verschillende capaciteiten in serie gezet worden is de capaciteit van de batterij gelijk aan de capaciteit van de kleinste accu; DOE DIT NOOIT). Doe dit dus met een nominale spanning van 24 Volt in plaats van 12 Volt. Het voordeel van een dergelijk systeem is dat de batterij in staat is een hoog vermogen te leveren. Hierbij is de stroomsterkte de helft van een 12 Volt systeem. P = V x I:

1200 W = 12 V x I; I = 100 A

1200 W = 24 V x I; I = 50 A

Lagere stroom

Een lagere stroom betekent dat met dunnere kabels volstaan kan worden. Dit levert vervolgens een behoorlijke besparing in de kosten van een elektrisch systeem op. Als een serieschakeling gemaakt moet worden kan men hier het beste accu’s voor gebruiken van hetzelfde merk, type en productieserie (productiedatum) omdat de eigenschappen van deze accu’s het beste overeenkomen (onder andere de interne weerstand).

Gebruik van verschillende accu’s kan leiden tot het sulfateren van één accu en overbelasting van de andere. Wordt in een serieschakeling 1 accu vervangen als gevolg van een defect o.i.d. houdt er dan rekening mee dat de levensduur van de nieuwe accu binnen de korste keren gelijk wordt aan die van de overige accu’s.

Serie-parallelschakeling

Een serie-parallelschakeling wordt tevens gemaakt wanneer een hogere nominale spanning benodigd is (de serieschakeling) én de capaciteit van een enkele accu te weinig is (de parallelschakeling). Met behulp van 4 accu’s, bijvoorbeeld de 96803, een 12 Volt 180Ah/5h semi-tractiebatterij, kan een 24 Volt 360Ah/5h serie-parallelsysteem gemaakt worden. Zie voor het aansluitschema het item compensatiekabel.

external