Euro6

EURO6 NORM

Om aan de huidige Euro6 emissie-eisen te kunnen voldoen maken de vrachtwagenfabrikanten steeds vaker gebruik van een vrijloopsysteem van de dynamo’s. In plaats van continue bij te laden worden de dynamo’s “losgekoppeld”. Hierdoor wordt de motor minder belast waardoor brandstof wordt bespaard en de CO2 uitstoot lager is. Dit betekent echter dat gedurende een rit, bij het bereiken van een zekere laadspanning, alle gebruikers (verlichting, motorelektronica en accessoires) direct vanuit de accu’s gevoed worden.

Accu’s worden niet alleen meer ingezet voor het starten en het “wonen” in de cabine, maar worden nu intensiever gebruikt. Centurion Battery heeft deze intensieve inzet ondervangen met Euro6 semi tractiebatterijen 963.051.STR (180Ah), de 968.003.STR en de extra zware 240Ah 969.003.STR. Toepassing van dikke platen maakt een cyclische inzet mogelijk waarbij de startaccu’s het al snel afleggen.

Daarnaast zorgt Advanced Sb Technology ervoor dat gedurende de inzet van de accu’s het zuur, ook bij een lage laadspanning, beter gemengd wordt. Hier is een groter plaat- oppervlak beschikbaar voor het leveren van capaciteit en koudstartvermogen. Het stratificatieproces (uitzakken van het zuur door slechte menging) waar veel van de moderne accu’s last van hebben, wordt voor een groot gedeelte tegen gegaan. Daarnaast blijft de laadtoestand langdurig tot 50% hoger zoals uit figuur 1 blijkt en de accu gaat langer mee.

De meting (die is uitgevoerd in uren) waarin beide accu’s gedurende 1,5 week zijn ontladen en geladen toont aan dat de Centurion 969003 gedurende de test elke keer meer capaciteit overhoudt en dus ook op het einde meer over heeft dan de Varta EFB. Dit wordt ook nog eens bevestigd door de beide zwarte trendlijnen. Onze Euro6 accu gaat dan ook langer mee dan de Varta EFB accu.

figuur 1

external

CYCLUSTESTEN

De constructiewijze van de semi tractie accu’s van Centurion Battery met dikke platen en de hoogporeuze PE separatie met glasmat, gecombineerd met de Advanced Sb Technology, maken een lange levensduur mogelijk, zeker in vergelijking met startaccu’s. Opsluiting van de actieve massa in de roosters en de externe steun van de glasmat voorkomt overexpansie en daardoor uitvallen van de positef actieve massa. Advanced Sb Technology zorgt voor een zeer goede recovery vanuit diepontlading en voorkomt stratificatie met als gevolg een hogere benuttingsgraad (figuur 2).

figuur 2

external