Accu

ACCU

De lood zwavelzuur start accu is opgebouwd uit platen. Deze platen bestaan uit loden roosters die fungeren als drager van de actieve massa en geleider voor de stroom. In het rooster bevindt zich de actieve massa; looddioxide in het positieve rooster en zuiver lood (sponslood) in het negatieve rooster. Een rooster met actieve massa wordt plaat genoemd. Positieve en negatieve platen worden samengevoegd tot een cel (2 Volt) en van elkaar gescheiden door een separatie. De totale hoeveelheid actieve massa bepaalt de capaciteit van de cel en het aantal platen de startstroom die geleverd kan worden. Wanneer 6 cellen in serie met elkaar verbonden worden ontstaat de 12 Volt.

external