Elektrolyt

ELEKTROLYT

Het elektrolyt, ook wel accuzuur genoemd, is de vloeibare component in de lood-zuuraccu. Het bestaat uit een 37% oplossing van zwavelzuur (H2SO) in water (H2O). In de lood-zuuraccu vormt het elektrolyt niet alleen de geleidende component tussen de positieve en negatieve platen. Het vormt ook een actieve component die tijdens de ontlading wordt verbruikt.

De dichtheid van het elektrolyt, bij een volledig geladen accu, is 1,280 kg/l. Deze concentratie is gekozen omdat hierbij de hoeveelheid in de zwavelzuur aanwezige capaciteit het grootst is. Hoe meer zwavelzuur, hoe groter de hoeveelheid sulfaationen, hoe meer loodsulfaat gevormd kan worden bij een zo laag mogelijke corrosiviteit t.a.v. de positieve platen. De dichtheid van het accuzuur van een volledig ontladen accu is 1,080 kg/l. Het soortelijk gewicht van het elektrolyt wordt bepaald m.b.v. een zuurweger (hydrometer).
Wijkt de gemiddelde omgevingstemperatuur sterk af van de 20°C dan kunnen de accu’s geleverd worden met zogenaamd tropenzuur voor warme condities of poolzuur voor extreem koude condities.

Onder lading gaat een accu gassen. Bij gassen wordt water omgezet in knalgas. Dit verlies aan accuzuur dient regelmatig aangevuld te worden (zie Vraag 10 van de FAQ). De dichtheid van verdund zwavelzuur is afhankelijk van de temperatuur. Elke 7°C afwijkend van de 20°C wordt de gemeten zuursterkte 0,5 punt lager (temperatuur 27°C) of hoger (temperatuur 13°C):
6°C 1,290 kg/l <—- 13°C 1,285 kg/l <—- 20°C 1,280 kg/l —-> 27°C 1,275 kg/l —-> 34°C 1,270 kg/l

external