Waterverbruik

WATERVERBRUIK

Waterverbruik: met name bij het bereiken van de gasspanning (2,4 Volt per cel) loopt er tijdens het laadproces van een lood-zuuraccu een zijreactie waarbij water van het elektrolyt omgezet wordt in waterstof en zuurstof (knalgas). Het knalgas verdwijnt uit de accu en na verloop van tijd daalt het vloeistofniveau. Wanneer het niveau gedaald is tot onder de MIN indicatie op de bak of tot onder de indicator (zie afbeelding) dient de accu met gedestilleerd of gedemineraliseerd water bijgevuld te worden. Dit noemen we onderhoud.
De mate van waterbruik en dus de onderhoudsfrequentie hangt af van:

  • technologie
  • cyclusfrequentie
  • ontlaaddiepte
  • beschikbare laadtijd

Gel en AGM accu’s zijn afgesloten met een ventiel en kunnen en hoeven niet bijgevuld te worden. Calcium/calcium accu’s worden i.h.a. alleen toegepast als startaccu’s en bijvullen is niet mogelijk. Hybride accu’s (positieve roosters gemaakt van lood-antimoonlegering en de negatieve roosters van lood-calcium), laag antimoon en antimoonaccu’s kunnen wel bijgevuld worden. Accu’s gemaakt met lood-antimoonlegeringen zijn uitermate geschikt voor cyclisch gebruik omdat antimoon de roosters zeer corrosiebestendig maakt en het stimuleren van gassen het zuur goed mengt en stratificatie tegengaat. Met name laag antimoon zorgt voor goed mengen van het zuur gekoppeld aan een lang onderhoudsinterval.

Bij geregeld cycleren hoort ook geregeld laden: elke lading geeft waterverbruik. Is nu de accu dagelijks nodig voor een langere periode dan moet de accu in een kortere tijd geladen worden. Hiervoor is een hogere spanning nodig en dit leidt tot extra waterverbruik. Ook voor een diepere ontlading is meer nalading nodig en daarom ook meer onderhoud.

external
external