Calcium accu

CALCIUM ACCU

Begin jaren 70 van de vorige eeuw werd voor het eerst het antimoon vervangen door calcium. Accu’s met calcium in zowel de positieve als de negatieve platen hebben als belangrijkste voordelen:

Geringe waterconsumptie

(<1g/Ah Ce) Deze is zo gering dat de oorspronkelijke hoeveelheid elektrolyt voldoende is voor de gehele technische levensduur. Dit heeft ertoe geleid dat veel fabrikanten de vuldoppen achterwege laten en slechts een ladingsindicator plaatsen.

De term gesloten onderhoudsvrij (Sealed Maintenance Free, SMF) kan tot verwarring leiden met AGM of Gel accu’s. De elektrolyt is in dit type accu’s echter niet geïmmobiliseerd. Bij lading zal water en zuurstof aan het vloeibaar elektrolyt ontsnappen en explosief knalgas vormen.

Lange standtijd door geringe zelfontlading

Een volledig geladen Calcium-accu zal na meer dan een jaar nog steeds voldoende startcapaciteit hebben. Lage interne weerstand. Dat betekent dat de Calcium-accu niet alleen snel lading kan afgeven (lees: hoge startstroom) maar ook snel lading kan opnemen. De lage interne weerstand van de calcium accu heeft ook een keerzijde: bij zwaar cyclisch gebruik zal de ontlading heftige reacties aan de positieve plaat veroorzaken die de levensduur ernstig bekorten.

De loodcalciumlegering is zachter dan antimoonlegering

Deze eigenschap maakt het mogelijk accuplaten te stansen uit een loodstrip. Het resultaat is een geperforeerde plaat die sneller en goedkoper kan worden vervaardigd, maar desondanks een goed houvast biedt aan de actieve massa.

Ook al wordt gesproken over gesloten batterijen, deze zijn dat niet: zorg dus altijd voor voldoende ventilatie en gebruik de accu’s nooit in een hermetisch afgesloten ruimte. Let ook op de technologie wanneer over een gesloten accu gesproken wordt: zowel de calcium-accu’s als gel of AGM accu’s hebben specifieke eigenschappen met betrekking tot toepassing (bijvoorbeeld start, aandrijving of noodstroom) en lading. Vermeld derhalve altijd de toepassing wanneer je een type aanvraagt.