Accu opladen

ACCU OPLADEN

Voor het laden van een accu is een acculader nodig. ’s Winters heeft de accu het zwaar. Ongeacht of je de auto stalt of ermee rijdt. Na een langere periode van stilstaan kun je vervelend verrast worden: een lege accu.

Acculader

Er zijn verschillende typen laders in de handel die gebruikt kunnen worden voor het laden van accu’s. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen geregelde en ongeregelde laders en verschillende karakteristieken:

Ongeregelde lader
Een ongeregelde lader is een lader waarbij de laadspanning niet begrensd is zodat continue de ingestelde stroom blijft lopen. Aan het einde van het laadproces eindigt dit meestal in het sterk gassen en warm worden van de accu. Dit gebeurt ook wanneer een zogenaamde “snellader” gebruikt wordt.

Geregelde lader
De laadspanning is begrensd op een door de leverancier van de laden afgeregelde eindspanning, bijvoorbeeld 14,4V. Wanneer deze spanning bereikt wordt neemt de laadstroom af.

Druppellader

Wanneer je een accu voor een langere tijd buiten gebrek stelt kan een onderhoudslader (oftewel druppellader), zelfontlading voorkomen. Deze lader houdt uw accu gezond, op spanning en op peil. Een acculader is een recht-toe-recht-aan batterijlader, terwijl een druppel lader de accu ook actief en geladen houdt. Vandaar dat we deze ook wel onderhoudslader noemen. Een druppellader in onderhoudsmodus laadt de accu ‘druppelsgewijs’ op. Hierdoor kan de lader de accu met zorg onderhouden. Dit gebeurd vaak processor gestuurd. Dit houdt in dat de onderhoudslader met grote nauwkeurigheid kan bepalen wat de accu nodig heeft.

Bij een pure acculader moet je zelf tijdig de accuklemmen loshalen, om overbelasting van de accu te voorkomen. Maar een onderhoudslader kan ongezien verbonden blijven aan de accu. Dit is juist ook nodig om hiermee de accu in optimale conditie te laten houden. De accu van een voertuig dat langere tijd stilstaat, is gebaat bij een druppellader. Een accu die hiermee actief, volgeladen en onderhouden blijft, functioneert beduidend beter én langer. Hiermee bespaart je kosten voor vroegtijdige vervanging en het is bovendien gunstig voor het milieu.

Laadprotocol

Centurion Laadprotocol

Stap 1 Bulk

Laden met volle stroom tot spanning van (14,4 of 14,8) wordt bereikt. Zal circa 3 uren duren en dan is 80% geladen.

Stap 2 Absorptie

Voltage is gemaximeerd op 14,4 of 14,8 en de stroom is variabel. Deze zal zakken al gevolg van toenemende weerstand.
Indien Am zakt onder de 8% van de aangeboden stroom in Bulkfase dan overschakelen naar stap 3 Compensatie / nalading.
Als dit niet zo ingesteld kan worden, dan na 5 uren overschakelen naar volgende fase (stap 3). Let op: dit is tijd van alleen Absorptiefase.

Stap 3 Compensatie/nalading

Indien in stap 2 Absorbptie Am zakt onder 8% van aangeboden stoorm in Bulkfase (of na 8 uren) dan naar deze fase. De spanning wordt
gemaximeerd op 16V en het Am wordt gesteld op 15% van de aangeboden stroom in bulkfase. Let op: maximaal 1 uur.

Stap 4 Druppelen

Spanning maximaal 13,8 gedurende een week daarna spanning maximaal 13,2.

 

Na het laden van de accu dient deze te voldoen aan de volgende vereisten:
Voltage 12,75
Zuurgewicht 1,27-1,28