Scheidingsrelais

SCHEIDINGSRELAIS

Naast het diodeblok is ook een scheidingsrelais een optie om twee parallele accu’s, in bijvoorbeeld een camper, van elkaar te scheiden. Heeft een diodeblok als voordeel dat een volle accu (de startaccu) een lege (de accessoireaccu) niet kan laden. Het scheidings relais scheidt de circuits fysiek (het is een echte schakelaar). Automatisch gestuurd op basis van spanning, kan bij het laden aan één van beide accu’s, veelal de startaccu, prioriteit gegeven worden.

Bij het bereiken van de ingestelde laadspanning schakelt het relais de parallele accessoireaccu bij en deze wordt ook geladen. Is de startaccu voller dan de accessoireaccu dan zal deze zich ontladen in de accessoireaccu. Bij het uitschakelen van de motor zal het relais de circuits weer loskoppelen. Door scheidings relais én diodeblok samen te gebruiken kunnen de accu’s separaat of sequentieel geladen en gebruikt worden.

external