Diodeblok

DIODEBLOK

Een diodeblok wordt tussen 2 parallele accu’s gezet en voorkomt dat een volle accu zich ontlaadt in een lege. Een goed voorbeeld hiervan is de toepassing in een camper: een camper heeft een startaccu en een accessoireaccu, veelal een semi tractieaccu, die beide geladen dienen te worden door de dynamo. Worden beide accu’s zonder meer parallel gezet dan gedragen beide accu’s zich als “één” en worden beide, bij bijvoorbeeld TV kijken, ontladen. Dan bestaat de kans dat de laadtoestand van de startaccu te laag wordt om de camper nog te starten. Dit wordt met een diodeblok voorkomen. De diodes zorgen ervoor dat er geen stroom tussen de parallele accu’s kan lopen. Tijdens TV kijken kan het accessoirecircuit de startaccu niet ontladen zodat starten gegarandeerd is. De laadstroom verdeelt zich echter over beide accu’s zodat onder lading het systeem zich als een parallelschakeling gedraagt.

Er bestaan 2 soorten diodeblokken, de 3 en 4 pins. De 3 pins verlagen de laadspanning met 0,7 Volt waardoor de accu’s slecht geladen worden als de spanningsregelaar op de dynamo niet aangepast wordt. De 4 pins blokken hebben een compensatiedraad die aangesloten moet worden aan de dynamo. Er zijn nu echter ook “verliesarme” diodeblokken die slechts 0,005 Volt kosten waardoor geen compensatie meer nodig is. Een andere manier om circuits te scheiden is m.b.v. een scheidingsrelais.

external