Datalog meting

DATALOG METING

De datalog meting is een eigen ontwikkeling van Centurion Battery. Met deze metingen kan worden vastgesteld welke accu’s het beste zijn voor een bepaalde toepassing. Met behulp van een datalogger wordt gedurende de looptijd van de meting het verbruik van de elektrische energie tijdens de ontlading en lading geregistreerd en opgeslagen in het geheugen. Wanneer alle kenmerkende criteria in een datalogmeting zijn vastgelegd, kan men uit de diagrammen het volgende lezen:

  • Hoe hoog is de minimale accuspanning;
  • Wordt de accu correct geladen;
  • Heeft men voldoende capaciteit om de activiteiten en taken uit te kunnen voeren.

Het is een meetperiode van 13 dagen waarbij continue de stroom, spanning en temperatuur wordt gemeten. De datalogger meet elke seconde. Elke 125 seconden wordt het gemiddelde, de maximale en de minimale meetwaarde opgeslagen in het geheugen van de datalogger. Vervolgens worden de opgeslagen meetwaarden na afloop van de meetsessie naar een computer gezonden, waar verdere analyse kan plaatsvinden.

In figuur 1 zie je een voorbeeld van een uitdraai na een datalogmeting. De dataloggermeting geeft een duidelijk beeld ten aanzien van de laad en ontlaadbalans van accu’s. Ook zijn dataloggermetingen in staat om storingen op te sporen. Stel: er is een dataloggermeting gedaan voor het probleem dat een accu te snel uit valt. Het probleem kan vervolgens structureel of incidenteel van aard zijn. Ter illustratie:

  • Structureel: te lage laadspanning;
  • Incidenteel: frequente diepe ontladingen.

figuur 1

external

Voorbeeld datalog meting

VARTA heeft de verbeterde ‘natte’ Enhanced Flooded Battery (EFB) accu uitgebracht. Dit is een batterij die superieure betrouwbaarheid en prestaties levert ten opzichte van standaard loodzuurbatterijen in auto’s en bedrijfswagens. Deze top kwaliteit accu hebben wij vergeleken met de Centurion 96903 semi-tractie accu die gebruikt wordt voor dezelfde toepassingen als de VARTA EFB (figuur 2).

De blauwe lijn is de VARTA EFB en de rode lijn de 969003. De meting (uitgevoerd in uren) waarin beide accu’s gedurende 1.5 week zijn ontladen en geladen toont aan dat de Centurion 969003 gedurende de tekst elke keer meer capaciteit overhoudt en dus ook op het einde meer heeft dan de VARTA EFB. Dit wordt tevens bevestigd door de beide zwarte trendlijnen. Deze geven aan dat onze accu een langere levensduur heeft dan de VARTA EFB.

Een grote oorzaak hiervan is dat de Centurion 969003 een toepassing gebruikt van dikke platen die een cyclische inzet mogelijk maakt. Daarbij heeft onze Centurion 96903 een Advanced Sb Technology ervoor dat gedurende de inzet van de accu’s het zuur, ook bij een lage laadspanning, beter gemengd wordt zodat een groter plaatoppervlak beschikbaar is voor het leveren van capaciteit en koudstartvermogen.

figuur 2

external