Zuurweger

ZUURWEGER

Een zuurweger is een apparaatje waarmee het soortelijk gewicht van het elektrolyt vastgesteld kan worden. Het elektrolyt is een verdunde oplossing van zwavelzuur in water. Van een volledig geladen accu is het soortelijk gewicht (dichtheid) van het zuur 1,28 kg/l. Wanneer de accu ontladen wordt, worden sulfaationen uit het elektrolyt onttrokken waardoor de dichtheid afneemt tot 1,12 kg/l. De accu is “leeg”. De zuurweger is een buis met een ballonnetje waarmee het elektrolyt opgezogen kan worden. In de buis zit een drijver met een schaalverdeling van 1,08 (bovenaan) tot 1,30 (onderaan). In een geladen accu is, doordat de dichtheid van het zuur hoog is, het drijfvermogen ook hoog. Op de vloeistofspiegel ligt het streepje 1,28. Bij een ontladen accu is het drijfvermogen veel lager en geeft de drijver de actuele waarde weer.

TIP: wacht na het laden van een accu ongeveer 2 uur voordat het zuur gewogen wordt. Het bij het laden vrijkomende gas is dan uit het elektrolyt verdwenen. De meting wordt hierdoor nauwkeuriger. Het helpt ook om de zuurweger te schudden na opzuigen van het elektrolyt.

external