Gesloten accu

GESLOTEN ACCU

De term “gesloten accu” zorgt in de praktijk nogal eens voor verwarring doordat het gebruikt wordt voor 2 technologieën:

  • calcium-calcium batterijen
  • ventiel geregelde (recombinatie) batterijen (gel of AGM technologie)

Calcium-calcium accu’s zijn veelal startaccu’s waarbij de roosters van zowel positieve als negatieve platen gemaakt zijn van een lood-calcium legering. Een eigenschap van lood-calcium is dat deze legering waterverbruik niet katalyseert. Gedurende het leven van de accu hoeft geen water bijgevuld te worden, de accu is onderhoudsvrij. Omdat niet bijgevuld hoeft te worden zijn de doppen van een calcium-calciumaccu vaak verborgen onder een sticker of vervangen door een labyrint. De accu heeft echter nog steeds openingen waardoor het gevormde gas naar buiten komt. Alhoewel de accu gesloten LIJKT, is deze dat niet. Hetzelfde geldt voor gel of AGM batterijen. Ofschoon door het recombinatieproces het waterverbruik met 99% gereduceerd wordt, zal altijd een klein deel afgeblazen worden door de ventielen. Ook al wordt gesproken over “gesloten batterijen”, deze zijn dat niet. Zorg daarom altijd voor voldoende ventilatie en gebruik de accu’s NOOIT in een hermetisch afgesloten ruimte.

Let ook op de technologie wanneer over een “gesloten accu” gesproken wordt. Zowel de calcium-calcium accu’s als gel of AGM batterijen hebben specifieke eigenschappen m.b.t. toepassing (bv. start, aandrijving of noodstroom) en lading. Vermeld derhalve altijd de toepassing wanneer U een type aanvraagt.