Lood

LOOD

Lood wordt in de loodaccu gebruikt als materiaal voor de roosters (dragers van- en geleiders voor actief materiaal) in de vorm van hardlood (legering) en als basis voor de actieve massa (zeer zuiver lood ook zachtlood genoemd). De zuiverheid van zachtlood varieert tussen 99,97% voor startaccu’s tot 99,999% voor AGM en Gel accu’s.

Atoomnummer 82
Atoommassa 207,2 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,8
Dichtheid 20°C 11,34 g.cm-3
Smeltpunt 327 °C
Kookpunt 1755 °C
Vanderwaalstraal 0,154 nm
Ionstraal 0,132 nm (+2) ; 0,084 nm (+4)
Isotopen 4
Elektronen Schil [ Xe ] 4f14 5d10 6s2 6p2
Energie eerste ionisatie 715,4 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1450,0 kJ.mol -1
Energie derde ionisatie 3080,7 kJ.mol -1
Energie vierde ionisatie 4082,3 kJ.mol -1
Energie vijfde ionisatie 6608 kJ.mol -1
external