Peukert constante

PEUKERT CONSTANTE

Peukert’s wet peukert constante werd in 1897 opgesteld door de Duitse wetenschapper W. Peukert. Het beschrijft de afhankelijkheid van de capaciteit van een accu in relatie tot de ontlaadstroom. Deze relatie wordt al duidelijk wanneer gekeken wordt naar de accuspecificaties. Een 96803 heeft een opgegeven C20 capaciteit van 230 Ah en een C5 capaciteit van 180 Ah. Als de ontlaadstroom stijgt, daalt de beschikbare capaciteit. De relatie wordt weergegeven als:

Cp = In x t

Hierin is Cp de Peukertcapaciteit, I de ontlaadstroom, n de Peukert constante en t de ontlaadduur. Bekijk het online Excel rekenblad en vul de waarden in om bijvoorbeeld de lader in te stellen. Peukert’s Wet maakt bepaalde aannames zodat met name bij hele hoge en hele lage ontlaadstromen afwijkingen kunnen ontstaan.

external