Recycling

RECYCLING

Het lijkt omtrent accu recycling een eeuwige discussie: is lood wel of niet slecht voor het milieu? Stichting bouwlood heeft over dit specifieke topic een brochure gepresenteerd waarin deze stelling uitvoerig wordt onderbouwd. Een accu bestaat uit lood en zuur. Lood zelf bestaat uit o.a. chroom, koper, nikkel en zink. Veel van deze elementen zijn als sporenelement noodzakelijk voor het ondersteunen van het biologisch leven. Echter bij te hoge hoeveelheden worden ze giftig. Momenteel heerst er nog altijd het vervuilende beeld van lood onder de publieke opinie, waarop ook het beleid wordt gevormd.

Het klopt dat de invoer, productie en verkoop van accu’s redelijk complex is en er talloze regels aan verbonden zitten. Als fabrikant is het onze plicht om hier veilig en verantwoord mee om te gaan. Het recyclen van accu’s moet milieuvriendelijk gebeuren en dit streven wij ook na. Centurion Battery staat voor kwalitatief hoogwaardige start- en semi-tractieaccu’s. Centurion Battery omhelst duurzaamheid al jaren. Dit blijkt ook uit onze accu’s die een lange levensduur hebben en voor 98% recyclebaar zijn.

Centurion Battery werkt hiervoor samen met Campine. Onze loodleverancier die onder alle omstandigheden voldoet aan de toepasbare wettelijke en andere gemaakte afspraken rond milieu en productveiligheid. Zij gebruiken de meest geschikte technologieën voor het gerecyclede lood. Deze voldoen aan de hoge verwachtingen van hun belanghebbenden en handelen met respect voor mens- en milieu. Belangrijk is dat momenteel nergens in het milieu, de wettelijke normen die zijn vastgesteld voor lood, worden overschreven. Volgens stichting bouwlood is er geen enkele reden om het gebruik van bouwlood bij de wet in te perken.

Onderstaande video toont het loodverwerkingsproces van Campine.