MVO

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een breed en veelomvattend begrip en vaak is het onduidelijk wat het nu precies inhoudt. Als Centurion Battery dragen wij, net als alle andere bedrijven, de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. Wij gaan een stap verder en streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen. Binnen onze bedrijfsactiviteiten wordt er rekening gehouden met de maatschappelijke effecten. Dit geldt voor alle bedrijfsprocessen die wij hanteren zoals: inkoop, productie, verkoop, R&D en marketingcommunicatie.

Centurion Battery volgt de ISO 26000 richtlijn. Deze norm is bedoeld om organisaties handvatten te geven bij de bedrijfsvoering. Wij omschrijven onze manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de hand van de drie P’s, oftewel People, Planet en Profit.

People

Binnen Centurion Battery wordt discriminatie direct afgekeurd. Ons team bestaat zowel uit personen met geheel verschillende achtergronden. Wij hechten veel waarde aan onze mensen en zorgen er dan ook voor dat zij op een veilige- en verantwoorde manier hun werk kunnen uitoefenen. Wij volgen het Loodbesluit dat sinds 31 maart 1988 van kracht is gegaan en inmiddels is opgenomen in de Arbo-wet. Onze productiemedewerkers worden regelmatig getest op het loodgehalte in hun bloed en krijgen een algemene medische keuring.

Planet

Onze bedrijfsactiviteiten en de keuze van onze stakeholders is zodanig afgestemd dat wij zo min mogelijk schade toekennen aan het milieu. Binnen onze organisatie wordt er waarde gehecht aan afvalscheiding, gebruik van schoonmaakmiddelen op natuurlijke basis en gebruiken wij gerecyclede materialen. Voor meer informatie hierover lees het tabblad ‘’Recycling’’.

Profit

De voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten. Wij maken onze medewerkers bewust van het belang van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarnaast willen wij ons in de toekomst gaan focussen op sponsoring.

Door deze drie onderdelen op harmonieuze wijze met elkaar te combineren, willen wij winst op de lange termijn bewerkstelligen voor zowel ondernemer als maatschappij.