Dichtheid

DICHTHEID

De dichtheid is de relatie tussen massa van een object of vloeistof en het volume dat het inneemt. Op het gebied van accu’s wordt deze term ook wel soortelijk gewicht genoemd en wordt het meest gebruikt in relatie tot het elektrolyt: verdund zwavelzuur. Een zuivere, 37% oplossing van zwavelzuur staat ook bekend als accuzuur. 1 Liter 37% oplossing heeft een gewicht van 1280 gram: het soortelijk gewicht is dan 1,280 kg/l (bij 20°C). Het soortelijk gewicht kan bepaald worden met behulp van een zuurweger. Omdat het elektrolyt mede bepalend is voor de beschikbare capaciteit is het een maat voor laadtoestand.