Accu opslag en onderhoud

ACCU OPSLAG EN ONDERHOUD

Bij start en semi-tractie accu’s kan voor de accu opslag en onderhoud onderscheid worden gemaakt in:

Ongevuld geladen accu - droge accu

Een ongevuld geladen accu bevat geen elektrolyt. Deze droge accu moet dus eerst nog gevuld worden voor ingebruikname. Een droge accu is in principe onder ideale omstandigheden onbeperkt houdbaar. Toch verouderd deze in de loop der tijd ten gevolge van externe omstandigheden. Vooral vocht is funest voor de elektrische prestaties van de droge accu direct na het vullen. Vocht katalyseert de oxidatie van negatieve platen waardoor deze ontladen worden.

Gevuld geladen accu - natte accu

De gevuld geladen accu, oftewel natte accu is al voorzien van een elektrolyt en is daarmee klaar voor gebruik. Een natte accu lijdt aan zelfontlading. Dit is een onvermijdelijk proces bij het lood- zwavelzuurprincipe. Door zelfontlading vermindert de laadtoestand van de accu geleidelijk en kan leiden tot het uitvallen van de accu, door sulfateren, nog voordat deze in gebruik is genomen. Voor zowel droge als natte accu’s geldt het volgende: koel, droog en schoon bewaren.

Vanwege de zelfontlading vergen natte accu’s, wanneer deze langer staan, meer onderhoud dan droge accu’s. Afhankelijk van de omstandigheden waarin de natte accu’s opgeslagen staan, kan om de accu’s in optimale conditie te houden de accu’s het beste bijgeladen worden indien:

  • De opslagtermijn van 3 maanden wordt overschreden;
  • Wanneer het soortelijk gewicht van het elektrolyt (zuursterkte) lager dan 1,25 kg x I-1 wordt. Deze waarde correspondeert met een klemspanning van 12,5.

Een accu bevat lood en zwavelzuur. Lood is een gevaarlijk product waar men goed mee moet omgaan. Het is belangrijk om altijd goed je handen te wassen nadat je in aanraking bent geweest met accu’s of lood in zijn algemeen. Zwavelzuur is een bijtend product, wat kan gaan irriteren op het huidoppervlak. Ook hierbij is het belangrijk om uw handen grondig af te spoelen met water. Daarnaast is het raadzaam uit te kijken met katoenen kleding: een druppel zwavelzuur op katoen heeft direct een gat tot gevolg. Deze wordt echter pas zichtbaar na een eerste wasbeurt.