Capaciteit

CAPACITEIT

De capaciteit van een accu wordt uitgedrukt in Ampère – uur (Ah). Dit kan vertaald worden door hoe lang een bepaalde accu met een ingestelde stroom ontladen kan worden (Ampère x uur). De capaciteit wordt weergegeven in het DIN nummer of ETN nummer van een startaccu. Het wordt gedefinieerd door het ontladen van de accu in 20 uur bij 27°C. De stroom waarmee ontladen wordt is dan 1/20e van de opgegeven hoeveelheid. Een voorbeeld:
Accutype 574.012.064 – 74 Ah: ontlaadstroom = 74 Ah / 20 h = 3,7 A

Aan de DIN of EN norm wordt voldaan als de accu, aangeduid met het typenummer 574.012.064 (57412), 20 uur lang ontladen kan worden met een stroom van 3,7 Ampère waarbij de spanning > 10,5 Volt blijft.
Voor een (semi-) traktie accu geldt dat de opgegeven capaciteit in 5 uur door de accu geleverd moet worden. Voor een 968.003.STR (96803) betekent dit dat deze accu 5 uur lang een stroom moet kunnen leveren van 180 / 5 = 36,0 Ampère. Doordat voor het leveren van de hogere stroom een groter oppervlak van de actieve massa noodzakelijk is, zijn accu’s met een gespecificeerde 5 urige cap. veelal zwaarder dan die met een vergelijkbare 20 urig vermogen. Ruwweg kan gesteld worden dat het 5 urige vermogen 80% is van de 20 urige capaciteit. Zo heeft de hierbovengenoemde 968.003.STR een 20 urig vermogen van 230 Ah.

external