Sulfateren

SULFATEREN

Wanneer een accu ontladen wordt dan wordt zowel het positief als negatief actief materiaal omgezet in loodsulfaat. Dit loodsulfaat volgt de 3 dimensionale structuur van looddioxide (positief) en lood (negatief) waardoor de poreusiteit van de platen behouden blijft. Hierdoor kan een ontladen accu ook weer geladen worden. Het proces van sulfateren wordt hieronder beschreven.

Het proces van sulfateren

Wanneer een accu aan zijn lot overgelaten wordt zonder laden, of in ontladen toestand wordt weggezet dan worden de poriëen ook met loodsulfaat opgevuld. Het gehele plaatoppervlak wordt dan afgeschermd en laden wordt onmogelijk. Dit proces is in de meeste gevallen onomkeerbaar. Heeft de accu een transparante bak dan is er een zogenaamde witte sulfaatlijn zichtbaar op 1/3 hoogte van de accu. Zorg dat een accu 100% geladen is alvorens deze voor langere tijd weg te zetten. Is de zuursterkte lager dan 1,24 kg/l (12,48 V), laad de accu dan weer op.

external