Vereffening

VEREFFENING

Wanneer een accu cyclisch ingezet wordt dan kunnen de afzonderlijke cellen van elkaar af gaan wijken. Dit gebeurt ook met name wanneer stratificatie verschijnselen optreden bij gebrek aan een goede nalading. Vereffening is het goed laten gassen van een cel of accu waardoor het elektrolyt in beweging gebracht wordt en goed mengt. Het vereffenen wordt veelal geregeld door de lader en wordt in de regel 1x per week uitgevoerd.

Vereffeningstroom

Het vereffenen is i.h.a. een lading met constante stroom en duurt 0,5 tot 2 uur, afhankelijk van accutype (hoogte van de accu). Gedurende deze lading zal de accu sterk gaan gassen. De hoogte van de vereffeningsstroom, voor de normale range semi-tractiebatterijen en ook X-tender en X-celler2, is ongeveer 2% van C20 of 3% van C5. De frequentie 1x per week 30 min tot 1 uur. Controleer m.b.v. een zuurweger of na het vereffenen de zuurdichtheid (soortelijk gewicht) van alle cellen:

  • s.g. > 1,280 kg/l
  • s.g. gelijk in alle cellen
external