Open accu

OPEN ACCU

De open accu is onder te verdelen in start accu’s en semi-tractie accu’s.

Start accu

De belangrijkste taak van een start accu is het starten van een auto. Momenteel is dit echter al lang niet meer het enige. Vroeger waren alleen een simpele radio, verlichting en ruitenwissers de enige gebruikers van stroom (naast de startmotor en ontsteking). Tegenwoordig worden auto’s en vrachtwagens volgebouwd met elektrische en elektronische snufjes. Hierdoor worden accu’s vandaag de dag steeds zwaarder belast.

Algemene kenmerken van startaccu’s zijn:

  • Veel (dunnere) platen voor een groot oppervlak waardoor een lage stroomdichtheid wordt gerealiseerd (a x cm 2)
  • Dunne separatie met een zeer lage elektrische weerstand
  • Beperkt bestand tegen diep cycleren (constructieafhankelijk)

Naast de klassieke startaccu’s zijn er ook nog Heavy Duty en Super Heavy Duty startaccu’s. Bij deze types zijn de constructie en materialen aangepast op het zwaardere gebruik en trillingsbestendigheid. Een overtreffend alternatief zijn de grote semi-tractieaccu’s van Centurion Battery. Door toepassing van speciale separatie zijn deze ook goed inzetbaar als startaccu’s: een uitstekend koudstartvermogen en diep cyclisch inzetbaar.

Semi-tractie accu

In de motive power markt worden twee batterijtechnologieën ingezet: voltractie en semi-tractie. Het verschil tussen beide is de manier waarop de positieve platen zijn opgebouwd. Dit heeft zo z’n invloed op prijs en prestatie.

Een semi-tractie monoblok heeft positieve vlakplaten. Dit betekent dat de positieve actieve massa in roosters van lood gesmeerd is, net als bij de negatieve plaat zoals in een startaccu. In een tractieblok wordt van positieve buisjesplaten gebruik gemaakt. Versteviging ten behoeve van cycleren vindt plaats door middel van toevoeging van polyestervezel in de actieve massa zelf en een glasmat op de separator.

De keuze welke technologie te gebruiken is sterk afhankelijk van de toepassing, welk type machine met welke gebruiksinterval. Wat is de gevraagde capaciteit, de onderhoudsfrequentie etc. Een groot voordeel van de semi-tractieaccu’s van Centurion Battery is het feit dat door toepassing van speciale separatie deze ook goed als alternatief kunnen dienen voor startaccu’s. Een uitstekend koudstartvermogen én diep cyclisch inzetbaar. Ten opzichte van de startaccu is de constructie wezenlijk verschillend door:

  • Dikke platen
  • Deep cycle high performance separatie
  • Opsluiting van de cel
  • Actieve massa van hoge dichtheid