Interne weerstand

INTERNE WEERSTAND

De interne weerstand van een accu is de meetbare weerstand van de accu ten aanzien van het geleiden van stroom. Het is waarneembaar als een spanningsval die proportioneel is aan de ontlaadstroom. De waarde wordt onder meer bepaald door de constructie, technologie, laadtoestand, temperatuur en leeftijd van de accu. Zo hebben een startaccu en een AGM accu een zeer lage weerstand en kunnen daardoor zeer hoge (koud)startstromen leveren. De weerstand van (semi)-tractieaccu’s is hoger als gevolg van de, op diepontladen aangepaste, constructie. De toename in weerstand zorgt er onder andere ook voor dat de capaciteit afneemt bij een toenemende ontlaadstroom.

external