Diepontladen

DIEPONTLADEN

Diepontladen is het ontladen van een accu tot op- of voorbij de geadviseerde ontlaaddiepte. De geadviseerde ontlaaddiepte is afhankelijk van de constructie van de accu: een startaccu is gemaakt voor het kortstondig leveren van hoge (start)stromen en niet voor cycleren. De geadviseerde ontlaaddiepte is 20%. Een semi tractieaccu is speciaal voor diepontladen ontworpen, gebouwd met speciale separatoren, dikke platen, glasmat etc. De geadviseerde ontlaaddiepte is 50%. dit betekent dat altijd een veiligheidsvoorraad van 50% capaciteit voorhanden is. Wordt van deze reserve gebruik gemaakt dan heeft dit een negatieve invloed op de levensduur (aantal cycli).

Voorbeeld:

Ontladen van een accu < 1 Volt per cel (6 Volt voor een 12 Volt accu) levert zeker onherstelbare schade op aan het binnenwerk van de accu indien de accu niet direct geladen wordt.