Laadtoestand

LAADTOESTAND

De laadtoestand geeft aan hoeveel restcapaciteit een accu nog heeft op een bepaald moment. Het is onder meer afhankelijk van de resthoeveelheid positieve- en negatieve actieve massa en daarnaast ook van de hoeveelheid elektrolyt. De lood-zuur accu is het enige elektrochemisch systeem waarbij het elektrolyt tijdens de ontlading verbruikt wordt. Dit heeft als voordeel dat de concentratie zwavelzuur een maat vormt voor de hoeveelheid capaciteit die nog beschikbaar is en deze kan met een zuurweger eenvoudig worden bepaald. Ruwweg kan gesteld worden dat het elektrolyt van een 100% geladen accu een zuurdichtheid heeft van 1,280 kg/l. Bij 0% is dit 1,080 kg/l. Het verschil hier tussen kan lineair opgedeeld worden.
Een bijkomstigheid is dat ook de accuspanning van een losgekoppelde accu een maat is voor de laadtoestand:

Vaccu = 6 x (s.g. + 0,84)

Bij een gemeten klemspanning kan hiermee het soortelijk gewicht berekend worden en daarmee de laadtoestand, zie de figuur hieronder

Let op: dit is slechts een richtlijn en geldt voor nieuwe accu’s onder ideale omstandigheden.

external