DIN

DIN staat voor Deutsche Industrie Norm. De DIN normen hebben, net als andere normen, de functie dat bepaalde zaken aangaande een product zijn vastgelegd. Voor accu’s betekent dit dat elke fabrikant van accu’s die deze normen hanteert zich vastlegt aan de regels zoals DIN die voorschrijft. De regels zijn bijvoorbeeld de manier hoe een accu getest wordt (koudstart, capaciteit, etc.) maar ook de afmetingen van een accu en de vorm en hoogte van de polen.

Bij accu’s die voldoen aan de DIN normen staat er ook een vermelding van DIN op de accu en de accu heeft een type aanduiding bestaande uit 5 cijfers. Het type en de capaciteit van de accu is opgenomen in het DIN nummer.

Nummers die beginnen met een 5, 6 of 7 zijn 12 Volt start- en nummers die beginnen met een 9 zijn 6 en 12 Volt semi-tractieaccu’s. Zowel voor start- als semitractieaccu’s is de capaciteit af te leiden uit het nummer.

Voorbeelden:

  • 91801, 6 V semi tractieaccu, capaciteit 180 Ah / 5 h
  • 20023, 6 V startaccu, capaciteit 200 Ah / 20 h
  • 57412, 12 V startaccu, capaciteit 74Ah / 20 h (574 – 500)
  • 70027 startaccu, capaciteit 200 Ah / 20 h (700 – 500)
  • 96803 semi tractieaccu, capaciteit 180 Ah / 5 h (680 – 500)

Sinds een aantal jaren wordt voor startaccu’s de ETN nummering toegepast, beschreven in de norm EN50342. De typenummering bestaat niet meer uit 5 maar uit 9 cijfers. zie hiervoor ETN.

external