Pluspool

PLUSPOOL

De pluspool is de positieve pool van een cel of monoblok. De pluspool is verbonden met de positieve elektrodes: de positieve platen. Alhoewel de polen verschillende verschijningsvormen hebben zijn ze alle genormeerd en staan beschreven in EN50342. De meest voorkomende is de zogenaamde Hofmann-pool van 18 mm hoog en 19,5 mm diameter aan de basis (Pooltype 1).

external