CEL

Een cel is de elektrochemische eenheid ook wel element genoemd. De cel dient uit minimaal 1 positieve en 1 negatieve elektrode te bestaan met verdund zwavelzuur als elektrolyt. De lood cel heeft een nominale spanning van 2 Volt. De 12 Volt start of semi tractieaccu (een monoblok) heeft 6 cellen in serie met elkaar verbonden. De cellen zijn opgebouwd uit afwisselend positieve en negatieve platen, gescheiden door een separator. Het aantal platen in een cel, de dikte van de platen en het type separator bepalen de capaciteit, het koudstartvermogen en de levensduur.

external