Droog voorgeladen

DROOG VOORGELADEN

Droog voorgeladen accu’s zijn accu’s die alleen nog maar met accuzuur gevuld- en even nageladen hoeven te worden voor inzet. Hiertoe worden de platen, voor assemblage van de accu’s, eerst geladen (geformeerd). Droog voorgeladen accu’s worden ook wel ongevuld geladen accu’s genoemd. Het voordeel hierbij is de lange bewaartijd. Nadeel is dat er een speciale vergunning voor nodig is om professioneel de accu’s te vullen. Daarnaast is het “geklieder” met accuzuur voor de particulier bijtend voor de huid en kleding (zie pagina meest gestelde vragen).

In Nederland wordt meer dan 90% van de accu’s gebruiksklaar (gevuld geladen) uitgeleverd. Veel eenvoudiger natuurlijk omdat de accu’s direct gebruiksklaar zijn en omdat de zelfontlading van de accu’s tegenwoordig veel minder is (langere shelf life). De bulk aan droog-voorgeladen accu’s vormen met name de zeldzame types met een lage doorloopsnelheid of dienen als basis voor accu’s gevuld met tropenzuur of poolzuur.