Trillingsbestendigheid

TRILLINGSBESTENDIGHEID

In zware voertuigen dienen de accu’s onder zeer zware omstandigheden te opereren, niet alleen qua elektrische-, maar ook qua mechanische belasting. De trillingsbestendigheid is hierbij zeer belangrijk. Deze omstandigheden kunnen (versneld) gesimuleerd worden op een triltafel. De accu wordt een bepaald aantal uren getrild waarna bij een warmstart (kamertemperatuur) de prestaties niet afgenomen mogen zijn.

Zwaarste categorie

De huidige 5 maakt onderscheid in de categorieën V1, V2 en V3. V1 is de lichtste voor kleine startaccu’s en V3 voor Heavy Duty en Super Heavy Duty accu’s. Ook de Centurion Battery Robustak, Solar en semi-tractieaccu’s zijn geconstrueerd voor de zwaarste categorie. Zie ook Heavy Duty.