Minpool

MINPOOL

De minpool is de negatieve pool van een cel of monoblok. De minpool is verbonden met de negatieve elektrodes: de negatieve platen. Alhoewel de polen verschillende verschijningsvormen hebben zijn ze alle genormeerd en staan beschreven in EN50342. De meest voorkomende is de zogenaamde Hofmann-pool van 18 mm hoog en 18 mm diameter aan de basis (Pooltype 1).

external