Onderhoudsvrij

ONDERHOUDSVRIJ

De term onderhoudsvrij, samen met “gesloten“, zorgt in het algemeen voor nogal wat verwarring. Zo betekent “onderhoudsvrij naar DIN43539/2” dat het waterverbruik, getest volgens- en aan de- gegeven norm voldoet. In de praktijk blijkt dit onderhoudsarm te zijn en kan, wanneer door overlading het elektrolytniveau te laag geworden is, de accu gewoon worden bijgevuld met gedemineraliseerd water.

Bij natte accu’s wordt gebruik gemaakt van de term onderhoudvrij wanneer het accu’s betreft die gemaakt zijn met calcium-calcium of hybride technologie. Het waterverbruik is dermate laag dat gedurende het leven van de accu niet bijgevuld behoeft te worden. Vaak kan dit ook niet doordat de vuldoppen verzegeld zijn. het betreft hier veelal startaccu’s.

Onderhoudvrij wordt echter ook gebruikt voor “gesloten” accu’s in Gel of AGM technologie. Fundamenteel andere constructiewijzen en materialen waarbij een poging tot bijvullen de technologie zelfs kapot maakt.

Zoek op de accu dus naast “onderhoudvrij” ook naar verdere indicaties t.a.v. technologie of type alvorens een vervangingstype te vragen.