Zuurdichtheid

ZUURDICHTHEID

De zuurdichtheid is de relatie tussen massa van een object of vloeistof en het volume dat het inneemt. Op het gebied van accu’s wordt de term dichtheid, of soortelijk gewicht, het meest gebruikt in relatie tot het elektrolyt: verdund zwavelzuur. Een zuivere, 37% oplossing van zwavelzuur staat ook bekend als accuzuur. 1 Liter 37% oplossing heeft een gewicht van 1280 gram: de dichtheid of s.g. (soortelijk gewicht) is dan 1,280 kg/l (bij 20°C). De dichtheid kan bepaald worden met behulp van een zuurweger. Omdat het elektrolyt mede bepalend is voor de beschikbare capaciteit is de dichtheid een maat voor laadtoestand.