Reserve capacity

RESERVE CAPACITY

RC staat voor Reserve Capacity (reservecapaciteit). Het is een test die voortkomt uit het Amerikaanse SAE systeem. Het is een alternatieve capaciteitsbepaling. De accu, ongeacht het type, wordt ontladen met 25A tot een eindspanning van 10,5 Volt. De reservecapaciteit wordt opgegeven in minuten. De RC kan berekend worden uit de C20 capaciteit:

Cr,n = 0,83 x Cn1,17

external