Recombinatie

RECOMBINATIE

Recombinatie: in de natte batterij ontsnapt het, tijdens de lading, gevormde gas naar de buitenlucht en is weg. Na verloop van tijd dient het elektrolytniveau aangevuld te worden. In de ventielgeregelde (VRLA valve regulated lead acid) batterij transporteert de matrix (AGM of gel) zuurstof van de positieve naar de negatieve platen. De negatieve platen bestaan uit zeer poreus zuiver lood en zijn daarmee zeer gevoelig voor oxidatie. De zuurstof oxideert de negatieve platen tot PbO dat met zwavelzuur reageert tot loodsulfaat. Tijdens het laden worden de negatieve platen dus ontladen. Het gunstig effect hiervan is dat de spanning op de negatieve platen nooit zodanig kan worden dat er waterstofgas ontstaat. Dit fenomeen wordt de zuurstofcyclus genoemd.

Aan de negatieve plaat is dit een “onlading”:

2Pb + O2 ,–> 2PbO + 2H2SO4 –> 2PbSO4 + 2H2O

Er wordt loodsulfaat gevormd. Dit loodsulfaat wordt vervolgens, als gevolg van lading, weer terug gevormd tot lood. Dit is slechts schematisch, het werkelijk mechanisme is een stuk ingewikkelder. Het resultaat is echter dat er netto geen water verbruikt wordt: waterstof en zuurstof “recombineren” tot water. De accu is gesloten en onderhoudsvrij.

external