EN50342

EN50342

De Europese norm EN50342 beschrijft de methode, volgorde en eisen van testen van startaccu’s. Een voorbeeld hiervan is een capaciteitstest, uitgevoerd als een ontlading met een constante stroom I. Hierbij is I = capaciteit / 20, bij een omgevingstemperatuur van 25°C ± 2°C, tot een spanning van 10,5 Volt (1,75 Volt per cel). De duur van de ontlading dient minstens 20 uur te bedragen.

Voorbeeld: accutype 600.026.060: 100 Ah / 20h: na 20 uur ontladen met een stroom van 5 A moet de accuspanning > 10,5 Volt zijn.

Naast de capaciteit beschrijft de norm de volgende testen: