Knalgas

KNALGAS

Tijdens het laden van elke loodaccu, ook de gesloten, AGM of gel types wordt knalgas gevormd. De hoeveelheid gevormd bij gel of AGM is slechts een fractie van een natte accu. Knalgas is een mengsel van zuurstof [O2] en waterstof [H2] en is explosief. Een goede ventilatie is noodzakelijk om de [H2+O2] concentratie zo laag mogelijk te houden. Ventilatiegleuven of -roosters dienen aan één zijde van de ruimte zo hoog mogelijk – en aan de andere zijde zo laag mogelijk te worden aangebracht. Bij batterijen gemonteerd in zeer kleine ruimtes kan geforceerde ventilatie noodzakelijk zijn. Dit om voldoende ventilatie te kunnen realiseren. Indien het noodzakelijk is lucht af te zuigen, dient een explosieveilige ventilator gemonteerd te worden.

De emissie van het gas is afhankelijk van de laadstroom aan het einde van de lading in de gassingsfase. De ventilatiesnelheid (m3/h) kan m.b.v. de volgende formule berekend worden:

Q= 0.05 x laadstroom (A) x aantal cellen

In een natuurlijk geventileerde ruimte van 2,5 x Q, kan de batterij zonder extra voorzieningen geladen worden.

  • bovenstaande geldt voor een gemiddelde waterstofconcentratie van 1%.
  • Alle gegevens zijn gebaseerd op een maximale gasvorming, die alleen bereikt wordt aan het einde van de lading of bij overlading.
external