Expander

EXPANDER

Expander is een additief voor de negatieve actieve massa. Het is een mengsel van stoffen waarvan de belangrijkste zijn:

Bariumsulfaat

De kristalstructuur van bariumsulfaat is gelijk aan die van loodsulfaat (het reactieproduct in de ontladen accu). Bij het laden echter wordt bariumsulfaat niet omgezet in het metaal Barium maar blijft Bariumsulfaat. Gedurende het ontlaadproces fungeert het als “entkristal” voor loodsulfaat d.w.z. het is een voorbeeld van de kristalstructuur zodat loodsulfaat gemakkelijker gevormd kan worden. Dit resulteert in een lagere interne weerstand en daardoor bijvoorbeeld minder spanningsverlies tijdens de koudstart.

Lignosulfaat

Vroeger werden accu’s gemaakt met separatoren van hout. Toen overgegaan werd op rubber bleek het startvermogen ineens veel minder te zijn. Deze vermindering was toe te schrijven aan de afwezigheid van Lignosulfonaat, zeer grote organische moleculen. De werking van Lignosulfonaat, ook bekend als Vanisperse, berust op het feit dat het de eigenschap van loodsulfaat om tijdens het laden van veel kleine kristallen loodsulfaat veel minder maar grotere kristallen lood te vormen, onderdrukt. Veel kleine kristallen betekent een groot relatief oppervlak dus een lage stroom per cm2 dus een lagere interne weerstand dus een kleinere spanningsval.

Vlamroet

Vlamroet is een amorfe (niet kristallijne) vorm van koolstof en geleidt elektrische stroom. Tijdens de formatie, de eerste lading van de platen, zorgt het vlamroet voor geleiding in het actief materiaal waardoor deze geladen kan worden. Aan het einde van het laadproces loogt het uit de platen en verdwijnt.

external