Formatie

FORMATIE

De eerste maal dat de platen geladen worden heet formatie. De actieve massa in de accuplaten bestaat, na mengen en broeien, uit basische loodsulfaten (3PbO.PbSO4.H2O). Deze basische loodsulfaten hebben de 3 dimensionale kristalstructuur opgezet maar zijn “ongeladen”. Gedurende het formatie proces wordt loodsulfaat in de positieve platen omgezet in looddioxide en in de negatieve platen in lood. Deze eerste lading gaat zeer moeizaam. Het kost ten opzichte van de latere ladingen veel meer energie. Normaal is voor een accu een laadfactor van 1,10 – 1,20 voldoende Voor het volledig formeren van een accu is een laadfactor tussen 4 en 7 niet ongewoon.

Zowel de afzonderlijke platen kunnen geformeerd worden (ongevuld geladen accu). Ook kan eerst met ongeladen platen een accu gemaakt worden die vervolgens geformeerd wordt (containeraccu). Bij de laatste wordt de accu gevuld met zuur met een laag soortelijk gewicht. Tijdens de formatie komt het zuur, dat bij het mengen van de actieve massa toegevoegd is, in het elektrolyt terecht. De zuursterkte neemt hierdoor toe en is aan het einde van de lading 1,280 kg/l.

external