Spanningsval

SPANNINGSVAL

Het is de daling van de spanning ten opzichte van de open klemspanning wanneer een accu belast wordt en bestaat uit 2 delen:

  1. Direct na inschakelen van de belasting valt de spanning waarna deze stabiliseert. Deze daling is het gevolg van de interne weerstand Ri.
  2. Gedurende de ontlading daalt de spanning gestaag verder als gevolg van toename van de interne weerstand tot het punt waarbij het elektrochemisch systeem te weinig elektrolyt beschikbaar heeft. Dan valt de spanning relatief snel weg.

Grootte spanningsval

De grootte van de spanning wordt ook bepaald door de temperatuur van de accu en de ontlaadsnelheid (hoogte ontlaadstroom). Zie ook startaccu.

external