Ontlaadstroom

ONTLAADSTROOM

De ontlaadstroom is de (constante) stroom, waarmee volgens de norm ontladen moet worden voor een bepaalde tijd, om aan de opgegeven capaciteit te voldoen. Zo betekent een opgegeven capaciteit van 180 Ah / 5 h dat bij 5 uur ontladen met een ontlaadstroom van 36 A, de spanning > 10,2 Volt moet zijn. Bij een opgegeven capaciteit van 200 Ah / 20 h moet na 20 uur ontladen met een ontlaadstroom van 10 A, de spanning > 10,5 Volt zijn (norm EN50342).

external