Magic eye

MAGIC EYE

Een magic eye is in feite een mini zuurweger. In de vloeistof hangt een groen balletje dat gaat drijven bij een soortelijk gewicht van het elektrolyt > 1,25 kg/l. Een omkasting geleidt het balletje tot onder een transparant kunststof staafje: wanneer van buitenaf op het magic-eye gekeken wordt schijnt deze groen. De accu is geladen. Is het magic-eye zwart dan drijft het balletje niet en moet de accu geladen worden. Is het transparant dan raakt het balletje de vloeistof niet en MOET de accu bijgevuld worden met demi water. Heeft de accu geen reguliere vuldoppen (Ca/Ca “gesloten accu“) dan dient de accu vervangen te worden.

external