Vlamdover

VLAMDOVER

Tijdens het laden van een accu wordt knalgas gevormd. Dit gas zal bij voldoende ventilatie buiten de accu vanzelf verdwijnen. In de accu zelf kan een deel blijven hangen. Bij ondeskundig handelen, maar ook als gevolg van statische elektriciteit, kunnen vonken ontstaan die terugslaan in de accu. Hierdoor kan de accu exploderen. Explosies door invloeden van buitenaf kunnen voorkomen worden door het toepassen van vlamdovers.

Vlamdovers zijn poreuze kunststof plaatjes, gevat in een huis waar een slang aan kan (zie afbeelding), ingebed in een M27 stop of ingegoten in de deksel. De plaatjes laten gas ongehinderd door maar ontbranding stopt bij het bereiken van het poreuze oppervlak. Zie voor de beschikbare vlamdovers ons productoverzicht.

external