Uitval

UITVAL

Uitval van een accu is heel vervelend. De auto of boot start niet meer, de elektrische palletwagen blijft staan op een onmogelijke plaats, of de boordstroom valt weg. Wat zijn nu de oorzaken van het uitvallen van een accu:

  1. Corrosie: het lood van met name de roosters van de positieve elektrodes worden als gevolg van voortdurende overlading omgezet in looddioxide. Daarbij verdwijnt de mechanische sterkte uit de roosters en de “platen zakken in elkaar”. Hierdoor kann uitval versneld worden door bijvoorbeeld een te hoge floatspanning.
  2. Uitslikken: positieve massa die uitvalt door te zware belasting
  3. Sulfateren: de accu heeft te lang in diep ontladen toestand gestaan en alle poriën zijn met loodsulfaat dichtgegroeid. Tevens verhoogt de toepassing van koolstofvezel in de actieve massa de kans op herstel van een normaal gesproken onherstelbare schade.
  4. Breuk: mechanische belasting, zoals sterk trillen, heeft een vaan of celverbinder door laten breken. In het geval van een vaan leidt dit tot capaciteitsverlies (1 plaat minder beschikbaar) en bij een celverbinder valt de spanning helemaal weg. Vervolgens zal, in de meeste gevallen, kapot gaan.
  5. Kortsluiting: een loodflinter, plaat of slik maakt een verbinding tussen de positieve en negatieve platen. Hierdoor onstaat een gesloten kring en de cel ontlaadt zichzelf.
  6. Verkeerde vloeistof: vullen van de accu met een andere vloeistof dan accuzuur of bijvullen met verontreinigd water (zoutzuur, zout water, sterk metaalhoudend water). De verontreinigingen laten de accu zo sterk gassen dat deze niet meer geladen kan worden. Hierdoor is de accu onherstelbaar beschadigd.